TRANG NHAC 18
Home
Khuc Hat Thanh Xuan ( TTH )
Celebre Valse ( Thai Thanh )
Tha Lam Hat Mua Bay
Chuyen Tinh Mong Thuong
Le Da
Nhac Trung Hoa ( Loi Viet )
Tinh Bac Duyen Nam
Mua Thu La Bay
La Thu - MaiHuong
Ngoc Lan - ThaiThanh
Loi Ru Cua Me
Dong Song Dung Lai
Duong Xua Loi Cu - HoaMi
Mot Phut Suy Tu
Nguyet Cam
Tho Buon - Tho
Bai Tho Hoa Sim - Tho
Chuyen Gian Thien Ly
TRO VE TRANG CHINH

Khc Ht Thanh Xun

Mới Thu no ta sống bn nhau ?

Ngy ấy đi ta chẳng biết sầu !

Nay ta đ bạc mu mi tc

L rụng về đất, người về đu ?

 

Thơ " Ma Thu Đến " - Nguyễn Minh-Chu TĐ3 Soibien

 

doichim.jpg